suketter

Noen har fått nok av hele sukkerdebatten, og bare helgardert seg totalt.

18. oktober 2016