grøfta kvinner

Noen har skrevet ned navnet på tre kvinner, for så å kaste dem i grøfta.

31. juli 2016