2016-08-25 12.19.20

Noen har notert seg spesielt ett av det norske skolevesens mange fag: Sløyden.

(sendt inn av «Sun»)

28. august 2016